Se hvordan du går frem når du skal male

Dette trenger du:

Enkelt utstyr du trenger for å male en utvisket strek

• Et spann med maling i fargene du ønsker å male i
• Malerrull
• Malebrett
• Målebånd
• Blyant
• Hyssing
• Kritt
• Malerpensler
• Saks
• Maskeringsteip

Trinn 1: Mål opp

Tegn opp to stiplede linjer for å begynne å lage den utviskede streken

Bruk målebånd og blyant til å tegne opp to parallelle, stiplede linjer med jevne mellomrom langs hele veggen der du vil ha den utviskede streken.

Trinn 2: Mal bakgrunnsfarge

Mal bakgrunnsfargene over og under den utviskede streken

Bruk en malerrull til å male den øverste og nederste delen av veggen, opp til strekene du har tegnet, slik at et felt midt på veggen er umalt.

Trinn 3: Marker strekene med kritt

Bruk kritt, hyssing og teip til å markere de parallelle strekene på nytt

Dekk to lengder hyssing med kritt. Strekk ut den første hyssingen langs veggen der du tegnet den øverste stiplede linjen, og fest den med maskeringsteip i begge ender. Gjør det samme med den andre hyssingen langs den nederste stiplede linjen. Kontroller at hyssingene er rette, og trekk deretter i hyssingene, slik at de spretter tilbake og etterlater seg to parallelle krittstreker på veggen.

Alternativt kan du bruke målbånd eller laser.

Trinn 4: Bruk maskeringsteip

Fest maskeringsteip langs krittstrekene

Fest to rader med maskeringsteip – én langs den øverste krittstreken og én langs den nederste krittstreken.Trykk teipen godt fast til veggen med fingeren.

Trinn 5: Mal fargen i midten

Mal mellom radene med teip med en mindre rull

Bruk malerrullen til å male fargen som den utviskede streken skal være i, på det umalte feltet mellom radene med maskeringsteip. Vær nøye med å male så over den underste kanten på maskeringsteipen.

Trinn 6: Fjern maskeringsteipen og legg til den utviskede effekten

Bruk en tørr malerpensel til å lage den utviskede streken

Mens malingen fremdeles er våt, fjerner du maskeringsteipen og bruker en liten, tørr malerpensel til å viske ut den øverste og nederste kanten på feltet med våt maling. Den utviskede streken er ferdig!

Er du usikker på hvilke farger som fungerer best til den utviskede streken? Last ned Nordsjö Visualizer-apen