Slik gjør du

Vær oppmerksom på at beis/panellakk er en transparent behandling så fargeresultatet avhenger av underlaget. Original panellakk kan benyttes på tak- og vegg paneler, listverk, karmer og møbler.

  1. Rengjør veggene og la det tørke. Er veggen skitten bør du vaske godt med Original Forvask.

  2. Slip lett over veggen for å ta vekk treverk som reiser seg, og tørk godt av.

  3. Påfør panellakken vått-i-vått og la tørke. Det er viktig å ikke ta for mange bord av gangen. Vi anbefaler at du behandler 2 bord om gangen da det er viktig å ikke få overlap eller skjolder. Påfør panellakk i hele treets lengderetning og avslutt når hele lengden er behandlet.

  4. Slip lett med et fint slipepapir mellom strøkene. Påfør så mange strøk som du ønsker i forhold til ønsket hvithet. Original Panellakk er overmalbar etter 2 timer.