1. Først, vurder størrelsen på den flaten du skal male. Få hjelp av en venn til å måle bredden og høyden på veggene med et metallmålebånd og multipliser dem for å beregne det samlede kvadratmetermålet. Eller bruk lasermåler.

  2. Trekk fra det arealet som vinduer og dører utgjør, ved hjelp av samme beregningsmetode som ovenfor, og trekk disse ut av det samlede kvadratmetermålet.

  3. Multipliser ditt nye totale kvadratmetermål med det antall strøk du trenger – vi anbefaler å legge på minst to strøk.

  4. Til slutt dividerer du det samlede tallet med det tallet for m²/l som står på malingsspannet (hvis du ikke kan se det på spannet, slå opp på nettsiden for det aktuelle produktet og sjekk under produktinformasjon). Dette vil gi deg det antall liter maling du trenger for ditt prosjekt.

  5. Ikke glem at type maling kan utgjøre en forskjell. Når du bruker maling av høyere kvalitet, vil du merke at du bruker mindre maling og oppnår bedre resultat.

Planet Possible er et program for en lysere fremtid vi alle kan hjelpe til med å skape – ganske enkelt ved å gjøre smartere valg. Oppdag hvordan vi alle kan gjøre en forskjell i dag. Les mer på www.planetpossible.com