Hytta til Anne hyttedør

Beis er en transparent maling med pigmenter. Underlagets egenfarge påvirker derfor sluttresultatet. Med beisen sin transparente overflate lar den treverkets struktur og overflate være til dels synlig. Beisfargen blir kraftigere for hvert nye strøk.

Beis er enkelt å påføre, og har et påføringsintervall fra 3-5 år avhengig av klima. Beis krever hyppigere behandling enn maling. Maling inneholder så mye pigment at den dekker treverket 100 % ved 2 strøk. Det beskytter bedre mot lysnedbrytning enn beis og det kan derfor gå mye lengre tid mellom hver påføring

Vårt fargekart fås hos våre forhandlere