Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Akrylfugemasse

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Tørketid støvtørr Tørketid: Bearbeidingsklar 5-10 min.
  Ved tynne sjikt: Overflatetørr ca 30 min.
  Gjennomtørr 1-7 døgn avhengig av sjikttykkelse. Tørr fuge er overmalbar med de fleste
  malingstyper
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • For beste sluttresultat

Produktbeskrivelse

Nordsjö Akrylfugemasse brukes til tetting/sparkling av fuger og sprekker f.eks. rundt vinduer, dører og vegger. Den har svært god vedheft mot alle rene og faste overflater som betong, gips, tegl og tre. Anbefales ikke til glass eller metall, og bør ikke brukes sammen med asfalt og bitumen.

Nordsjö Akrylfugemasse utgår og erstattes med Nordsjö Akrylfug i løpet av 2021.

Påføring

Forbehandling
Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.

Påføring
Pøføring bør utføres ved temperaturer over +10° C, og luftfuktighet mellom 40-80 % RH. Nordsjö Akrylfugemasse påføres normalt med fugepistol. Press ut fugemassen, slik at den fyller fugen helt.

Jevning
Umiddelbart etter påføringen, presses massen i kontakt med sidene, slik at massen fordeles jevnt på flatene. Slett deretter ut fugemassen med en fuktet fugepinne, sparkel eller fuktig pensel.

Vedlikehold
Om fugen er skadet, men vedheften fortsatt er bra, skjæres den skadene flaten bort og ny fug legges.
Fugflaten er slipbar etter 1-3 uker. Om vedheft er nødvendig, fjern fugemassen helt og rengjør og fug iht instruksjonene under avsnittet "Forbehandling". Brukt verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

Helse & sikkerhet

Rester av fugemasse og såpevann må ikke helles ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Tips og råd

 • 1. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
Henter dataene, vennligst vent...