Nordsjö Ambiance Silkematt veggmaling

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Silkematt
 • Dekkevne 8-10 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 1 time Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Miljøsertifisering
Produktegenskaper
 • Astma & Allergiförbundet
 • Svanen
 • EU Ecolabel
 • Avtørkbar
 • Lav sideglans

Produktbeskrivelse

Ambiance Silkematt er en moderne matt veggmaling for innendørs maling på puss, betong, gips, glassfibervev mm. Ambiance Silkematt gir et matt og mykt inntrykk og passer godt i alle rom, spesielt på vegger som du ønsker å kunne tørke av. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge Base White.

Påføring

Puss, betong og gipsplater sparkles ved behov. For best resultat påfør 1 strøk med Nordsjö grunning og 2 strøk med Ambiance Silkematt. Tidligere malte flater vaskes og påføres 2 strøk med Ambiance Silkematt. Dårlig bundet underlag grunnes med egnet binder før maling.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Ambiance Silkematt - TDS 21.05
 • Ambiance Silkematt -- FDV
 • Ambiance Silkematt -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt