Nordsjö Master Wall Paint 7

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Glans Matt
  • Dekkevne 8-10 m2/L
  • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 1 time Overmalbar: 2 timer
  • Strøk 2
Produktegenskaper
  • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wall Paint 7 brukes ved maling innendørs for å få en matt overflate på vegger. Kan med fordel brukes på overflater som murpuss, betong, lettbetong, plater, glassfibertapet mm.

Påføring

Puss, betong, samt gipsplater sparkles ved behov. For best mulig resultat, grunnes det 1 gang med Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer og ferdigmales 1-2 strøk med Nordsjö Master Wall Paint 7. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1-2 strøk med Nordsjö Master Wall Paint 7.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
  • Nordsjö Master Wall Paint 7 - TDS.21.05
  • Master Wall Paint 7 -- Sikkerhetsdatablad
  • Nordsjö Master Wall Paint 7 -- FDV