Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Dekkevne 4,5-5,5 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Tørketid: 4 timer
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Beskytter mot sopp og råte
 • Forsterker vedheft og holdbarhet på endeved

Produktbeskrivelse

Treimpregneringsmiddel (PT8). Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. Tinova Wood Base Oil BPR er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs), men ikke i kontakt med jord og vann). Brukerkategori: Profesjonell og amatørbruk.

Bruk treimpregneringsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Påføring

Må kun benyttes i dosering på 180 – 220 ml produkt/m² (tilsvarer 4,5 – 5,5 m²/L eller 182 - 222 g/m²). Må ikke benyttes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen. Behandlet materiale skal kun benyttes utendørs, med unntak av vindusrammer og ytterdører som også kan tillates brukt innendørs. Behandlet tre må overflatebehandles med for eksempel en maling så fort som mulig for å bevare produktets effektivitet. Overflatebehandlingen må vedlikeholdes fortløpende. Temperatur ved påføring og tørking må være over 5 ºC og relativ fuktighet må ikke overstige 80 %. Produktet må ikke brukes på treverk som kommer i direkte kontakt med mat eller dyrefôr. Siste bruksdato: se lokket. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Bruk treimpregneringsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. Se- www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være tært (max 16 %-fukt), rent, fast og bæredyktig, samt fritt for begroinger.
 • 2. Rengjøring
  Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Henter dataene, vennligst vent...