Nordsjö Ambiance Xtramatt veggmaling

Størrelse
Malingskalkulator
Dette produkt finnes foreløpig ikke online. Vennligst besøk nærmeste forhandler.
{{!-- The where to buy button will be injected here --}}
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 6-8 m2/liter
 • Tørketid Gjennomtørr: 1time Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • EU Ecolabel
 • Svanen
 • Lav sideglans
 • Astma & Allergiförbundet
 • Ekstremt god dekkevne

Produktbeskrivelse

Ambiance Xtramatt er en moderne ekstra matt veggmaling for innendørs maling på puss, betong, gips, glassfibervev mm. Ambiance Xtramatt gir en dyp og dempet refleksfri overflate som fremhever fargen. Selv om den er matt er den avtørkbar og passer utmerket for soverom og stue. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge Base White.

Påføring

For best resultat påfør 1 strøk med Nordsjö grunning og 2 strøk med Ambiance Xtramatt. Tidligere malte flater vaskes og påføres 2 strøk med Ambiance Xtramatt. Dårlig bundet underlag grunnes med egnet binder før maling.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Ambiance Xtramatt -- Sikkerhetsdatablad
 • Ambiance Xtramatt -- FDV
 • Lithurin Hard & Seal -- Breeam
 • Ambiance Xtramatt -- Teknisk datablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger.
 • 2. Lagring
  Frostfritt