Nordsjö Master Wall Filler

Størrelse
Dette produkt finnes foreløpig ikke online. Vennligst besøk nærmeste forhandler.
{{!-- The where to buy button will be injected here --}}
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Tørketid Gjennomtørr: 4 timer
  • Strøk 1
Produktegenskaper
  • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wall filler er en kvalitativ lettsparkel som fungerer på de fleste underlag og er også egnet for ilegging av skjøteremse. Andre bruksområder er skjøt- og bredsparkling av gipsplater, tapetskjøter, puss og betong innendørs.

Påføring

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Nordsjö Master Wall er beregnet for håndsparkling.

Helse & sikkerhet

Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
  • Nordsjö Master Wall Filler -- Teknisk datablad
  • Master Wall Filler -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

  • 2. Lagring
    Frostfritt