Nordsjö Original Heftgrunning til dør list og panel

Malingskalkulator
Dette produkt finnes foreløpig ikke online. Vennligst besøk nærmeste forhandler.
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 5-8 m2/liter
 • Tørketid Støvtørr: 2 timer Overmalbar: 16 timer
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Forbehandler, beskytter og forsterker
Sustainability

Produktbeskrivelse

Original Heftgrunn er en vanntynnet hurtigtørkende grunning for innendørs maling av treverk og vegger. Den gir en meget bra vedheft til toppstrøkene, noe som gjør Original Heftgrunn velegnet til maling av spesielt vanskelige overflater som laminat, keramiske fliser, hard PVC, maskinlakkert treverk osv.

Påføring

Original Heftgrunn males fyldig på for god utflyting. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Original Heftgrunn fortynnes med 10 % vann. For best resultat skal Original Heftgrunn tørke over natten før den overmales.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Heftgrunn -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Heftgrunn -- Teknisk Datablad
 • Original Heftgrunn -- Breeam

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Original Heftgrunn fortynnes med 10 % vann.
 • 2. Lagring
  Frostfritt