Nordsjö Professional Medium Sparkel

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Tørketid støvtørr 4 timer, avhengig av sjikttykkelse
  • Strøk 2
Produktegenskaper
  • Lett å påføre

Produktbeskrivelse

Professional Mediumsparkel er en høytfyllende allround sparkel egnet for flekk, skjøt og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøter i tørre rom mm. Gjennom sin spesielle formulering er Professional Mediumsparkel også egnet til illegging av papirremse.

Påføring

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Professional Mediumsparkel er egnet for håndsparkling.

Helse & sikkerhet

Lukk godt igjen åpnede lokk. Fjern sparkel fra verktøy. Brukt verktøy rengjøres omgående sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
  • Professional Mediumsparkel/LS104 -- Sikkerhetsdatablad
  • Professional Mediumsparkel LS104 -- Teknisk datablad
  • Professional Mediumsparkel/LS104 -- Ytelseserklæring

Tips og råd

  • 1. Forberedelse
    Underlaget skal være fast, tørt og rent.