Outdoor Classic

Størrelse
Malingskalkulator
Dette produkt finnes foreløpig ikke online. Vennligst besøk nærmeste forhandler.
{{!-- The where to buy button will be injected here --}}
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Glans Halvmatt
  • Tørketid Støvtørr: 1 time Overmalbar: 4 timer
  • Strøk 2
Produktegenskaper
  • Lett å påføre

Produktbeskrivelse

Nordsjo Outdoor classic er en dekkende hybridmaling av høy kvalitet, har god inntrengningsevne og vedheft til underlaget, samt sikrer overflaten en lang holdbarhet med god farge- , glans og værbestandighet.

Påføring

Underlaget skal være tørt (max 16 % vekt-t), rent, tørt, fast og bæredyktig og være fri for begroinger. Nytt tre gunnes med Tinova Wood Base Oil. For best resultat grunnmales alle flater med Tinova Primer Exterior+ for bedre porefylling, samt en bedre overflatefinish. Ferdigmales 2 ganger med Nordsjo Outdoor Classic.

Helse & sikkerhet

  • Nordsjo Outdoor Classic - FDV
  • Nordsjo Outdoor Classic - Teknisk datablad
  • Nordsjo Outdoor Classic - Sikkerhetsdatablad

Tips og råd