Outdoor Classic

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvmatt
 • Dekkevne Nymaling 4-6 m2/liter, ommaling 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 1 time Overmalbar: 4 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Lett å påføre
Miljøsertifisering

Produktbeskrivelse

Nordsjö Outdoor Classic er en dekkende hybridmaling av høy kvalitet, har god inntrengningsevne og vedheft til underlaget, samt sikrer overflaten en lang holdbarhet med god farge- , glans og værbestandighet. Produktet utgår i løpet av 2021

Påføring

Underlaget skal være tørt (max 16 % vekt-t), rent, tørt, fast og bæredyktig og være fri for begroinger. Nytt tre gunnes med Tinova Wood Base Oil. For best resultat grunnmales alle flater med Tinova Primer Exterior+ for bedre porefylling, samt en bedre overflatefinish. Ferdigmales 2 ganger med Nordsjo Outdoor Classic.

Helse & sikkerhet

 • Nordsjo Outdoor Classic - FDV
 • Nordsjo Outdoor Classic - Teknisk datablad
 • Nordsjo Outdoor Classic - Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Rengjøring
  Vann