Løfter lokalsamfunn

Samarbeid med SOS-barnebyer

Vi har inngått et samarbeid med SOS-barnebyer om å bekjempe arbeidsledighet blant ungdom gjennom utdanning og oppussing av ungdommene omgivelser. Samarbeidet skaper muligheter for unge mennesker som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin, ved å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet slik at de kan forsørge seg selv.

Utdanning og oppussing verden rundt

Samarbeidet begynte i 2017 i 4 land, og i 2018 ble det utvidet til 10 land. I løpet av 2019 kommer vi til å nå unge mennesker i enda flere SOS-barnebyer.

Sammen med SOS-barnebyer

SOS-barnebyer tar vare på barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin, og hjelper dem å bli selvstendige voksne.

Arrangementer i SOS-barnebyer

Bli kjent med Løfter lokalsamfunn-programmene våre