Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Ambiance Superfinish Satin maling for listverk og tre

Halvblank maling til listverk, møbler, dør
Sparkling Miramas
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne 8-10 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 2 timer
  Overmalbar: 6 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Langvarig fargebestandighet
 • Vaskbar

Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Superfinish Satin er en høykvalitativ halvblank dør/listmaling med svært god utflyt som gir en fantastisk fin og holdbar flate. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin er berenget på kjøkkenskap, dører, karmer, møbler, panel, sokler og lister mm. Den er også egnet for rustbeskkyttende plater og ståldetaljer
innendørs. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin gir en jevn og fin flate samt har en meget fin fargegjengivelse takket være High Definition Colour Technology. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin har svært god malingstekniske egenskaper hvilket gjør flaten vaskbar og sterk, og den tåler mekanisk påkjenning samt at malingen ikke gulner med alderen.

Påføring

Ved nymaling av ubehandlet tre skal event. kvister isoleres med Nordsjö Original Kvistlakk 2 strøk. Deretter grunnes
flaten med Nordsjö Original Heftgrunn. Så sparkles flaten 1-2 ganger etter behov med Nordsjö Professional Akrylsparkel.
Slip og avstøv flaten og mal 2 strøk med Nordsjö Ambiance Superfinish Satin.
Tidligere malte flater flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Grunnmal etter behov.
Mal 2 strøk med Nordsjö Ambiance Superfinish Satin.
Ved bruk av Nordsjö Original Heftgrunn bør grunningen tørke over natten innen overmaling.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger.
 • 2. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Farger laster....