Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Lovlig

BRUKERVILKÅR

Nedenfor kan du lese de vilkårene som gjelder for bruk av dette nettstedet (www.nordsjo.no). Les brukervilkårene nøye før du benytter nettstedet. Gjennom å bruke nettstedet aksepterer du også brukervilkårene.

INFORMASJON OM OSS

www.nordsjo.no er et nettsted som for tiden driftes av Akzo Nobel Coatings AS, Fløisbonnvn 6, N-1412 Sofiemyr, Postboks 565, N 1411 Kolbotn. Ved synspunkter eller spørsmål, kontakt oss på tlf. 66 81 94 00.

NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller ta bort innhold fra nettstedet vårt. Vi fraskriver oss alt ansvar hvis nettstedet ikke er tilgjengelig på visse tidspunkt eller i løpet av en spesiell periode.

Vi jobber kontinuerlig for å oppdatere nettstedet regelmessig, og vi kan forandre innholdet når som helst. Vi forbeholder oss retten til å bryte tilgangen eller stenge nettstedet. Materialet på nettstedet kan når som helst bli uaktuelt, og vi påtar oss ikke ansvare med å oppdatere slikt materiell.

Gjennom å benytte dette nettstedet, aksepterer du disse vilkårene.

Du er ansvarlig for at alle personer som besøker vårt nettsted fra din internettoppkobling kjenner til og aksepterer disse vilkårene og følger dem.

UPASSENDE BRUK

Du kan bare benytte nettstedet til lovlige formål. Du kan ikke benytte nettstedet

• på måter som bryter mot gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og regler

• på måter som er ulovlige eller bedrageriske, eller som har ulovlige eller bedrageriske hensikter eller følger

• for på noen måter skade eller forsøke å skade mindreårige

• for å sende, med hensikt å ta i mot, laste opp, laste ned, benytte eller gjenbruke materiale som ikke er forenlig med våre innholdsbestemmelser under

• for å sende eller hjelpe til med å sende ikke godkjent reklame (spam)

• for å med hensikt overføre, sende eller laste ned materiale eller data som er laget med hensikt å forringe funksjonen på maskinvare eller programvare.

Du forplikter deg også

• å ikke mangfoldiggjøre, duplisere, kopiere eller selge noen deler av nettstedet

• å ikke uten tillatelse utnytte, ødelegge eller skade noe på nettstedet, utstyr eller nettverk som nettstedet oppbevares på, programvare som benyttes for disposisjon av nettstedet, eller utstyr, nettverk eller programvare som tilhører eller benyttes av tredjepart.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

Vi behandler informasjon om deg i henhold til vår sikkerhetspolicy. Gjennom å benytte nettstedet, godkjenner du derfor behandlingen av informasjon og forsikrer at all informasjon du har lagt igjen er korrekt.

INTERAKTIVE TJENSTER

Vi kommer tidvis til å tilby interaktive tjenester på nettstedet, blant annet blogger, chatterom, diskusjonsfora og meldingstjenester (interaktive tjenester).

Vi gjør vårt beste for å identifisere risiko for nettstedet brukere. Det påligger dog ikke på oss å overvåke eller moderere de interaktive tjenestene vi tilbyr på nettstedet, og vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar for eventuelle tap eller skader som kan oppstå når brukere benytter noen av våre interaktive tjenester.

Å laste opp materiale til nettstedet/sende meldinger

Du garanterer at alle bidrag og annet materiale eller meldinger som disponeres av deg eller i ditt navn opprettholdes i henhold til innholdsbestemmelsene under, og at du holder oss skadeløse om du på noen måte skulle bryte dette.

Alt materiale som du laster opp på vårt nettsted kommer å betraktes som ikke-konfidensielt og uten opphavsrettslig beskyttelse. Vi forbeholder oss retten til å benytte, kopiere, spre og overføre til tredje part alt slikt materiale, uansett hvilken hensikt det måtte være.

Vi tar ikke ansvar for innhold eller pålitelighet i det materialet som du, eller noen annen bruker av nettstedet, måtte publisere.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne materiale eller meldinger som du publiserer på nettstedet hvis vi finner at de bryter mot innholdsbestemmelsene nedenfor.

INNHOLDSBESTEMMELSER

I innholdsbestemmelsene gjelder alt materiale som du publiserer på vår nettside eller inkluderer i e-post og/eller meldinger sendt gjennom nettstedet (innlegg) og til alle interaktive tjenester som er koblet til dette.

Innleggene må være korrekte og følge gjeldende lover.

Innleggene må ikke

• inneholde materiale som baktaler personer

• inneholde materiale som er obskønt, støtende, krenkende eller oppviglende

• inneholde seksuelt material

• oppmuntre til vold

• oppmuntre til diskriminering på bakgrunn av rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, alder eller seksuell legning

• ødelegge andres immaterielle rettigheter

• risikere å villede andre personer

• bryte avtaler med tredje part, for eksempel kontrakter eller taushetsplikt

• oppmuntre til lovbrudd

• forstyrre noen sitt privatliv, true, ærekrenke eller forårsake vanskeligheter eller ubegrunnede ubehageligheter

• risikere å opprøre andre personer

• benyttes for å imitere andre personer eller for å utgi seg for å være noen annen

• benyttes for ulovlige handlinger, som f.eks. opphavsrettighetsbrud, hacking eller datainnbrudd.

LENKER TILL VÅRT NETTSTED

For å få lenke til vårt nettsted fra et eksternt nettsted må du ha vår tillatelse. Kontakt oss på tlf. 66 81 94 00.

LENKER FRA VÅRT NETTSTED

Eventuelle lenker til andre nettsteder eksisterer kun i informasjonsøyemed. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene og fraskriver oss ethvert ansvar for dem.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi eier eller har lisens på alle immaterielle/åndsrettigheter på dette nettstedet og på alt materialet som er publisert på nettstedet. Alt innehold er beskyttet av lover og avtaler om opphavsrett i Norge og andre land. © AkzoNobel-konsernet 2011.

VAREMERKER

AkzoNobel, AkzoNobel logo, Colour Futures, Murtex, Epolan, Ready, Tinova, Bindoplast, Inova og alle unike fargenavn er varemerker som tilhører AkzoNobel Group © AkzoNobel 2011

INFORMASJONENS OG FARGENES NøYAKTIGHET

Kommentarer og annet materiale som postes på vår side må ikke sees på som autentiske råd.

Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle problemer i forbindelse med bruk av slikt materiale.

Vi reproduserer farger så korrekt som det er mulig å gjøre elektronisk. Vi kan imidlertid ikke garantere en eksakt overensstemmelse mellom farger på vårt nettsted og produkters faktiske farger. Fargene som presenteres her skal derfor ikke sees på som eksakte. Fargene kan forandre seg, avhengig av skjermens oppløsning og innstillinger. Benytt maling fra prøvebokser på en overflate som skal behandles, etter som overflatens underlag og struktur kan påvirke den endelige fargen. Det kan også interiørtekstiler og rommets form, størrelse og lysforhold gjøre. Merk at prøveboksen kun viser fargen for akkurat det gjeldende produkt. Samme farge kan se annerledes ut i andre produkter, avhengig av glans og kvalitet.

ANSVARSBEGRENSNING

Alt materiale på nettstedet vårt publiseres uten noen form for garantier for dets riktighet. Vi fraskriver oss alt ansvar for direkte eller indirekte tap eller skader som brukere pådrar seg ved benyttelse av nettstedet vårt.

Dette gjelder ikke ansvar som ikke kan begrenses under gjeldende lover.

VIRUS, HACKNING OG ANDRE LOVBRUDD

Du får ikke bevisst plassere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som kan skade det tekniske utstyret på nettstedet. Du får ikke uten tillatelse forsøke å ta deg inn på nettstedet, serveren der nettstedet ligger eller annen server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet. Du må ikke angripe nettstedet gjennom et denial-of-service-attack eller en distributed denial-of-service-attack.

Vi fraskriver oss alt ansvar for tap eller skader forårsaket av distributed denial-of-service-attack, virus eller annet teknisk skadelig materiale som kan skade datautstyr, dataprogram, data eller annet materiale i forbindelse med at du benytter nettstedet eller laster ned materiale som er publisert på det eller på et nettsted som er lenket til det.

GJELDENDE LOVER OG JURIDISK MYNDIGHET

Nederlandske domstoler har eksklusiv domsmyndighet for alle gjeldende krav som har sammenheng med besøk på vårt nettsted, men vi forbeholder oss retten til å vedta rettslige tiltak mot deg for brudd på Brukervilkårene i ditt hjemland eller i et annet relevant land.

AVSLUTTENDE OM TJENSTEN

Hvis du bryter mot Brukervilkårene, forbeholder vi oss rett til å vedta alle eller noen av følgende tiltak (noe som du aksepterer at vi har rett til) eller andre gjeldende tiltak:

• å umiddelbart, midlertidig eller permanent, frata deg retten til å benytte nettstedet

• å umiddelbart, midlertidig eller permanent, ta bort meldinger eller materiale som du har lastet opp på nettstedet

• å utstede en advarsel til deg

• å vedta rettslige tiltak mot deg

• å la politiet ta del i informasjonen.

ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Brukervilkårene når som helst, og det må derfor forventes av deg at du leser denne siden regelmessig for å ta del i eventuelle endringer, siden disse er juridisk bindende for deg.

Farger laster....