Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Akrylfug

Fugemasse
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Tørketid støvtørr Bearbeidingstid 5-10 min. Ved tynne sjikt: Overflatetørr ca. 10 min. Gjennomtørr 1-7 døgn, avhengig av sjikttykkelse. Tørr fuge er overmalbar med de fleste malingstyper.
  • Strøk 1
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
  • Lett å påføre
  • Dekker ujevnheter

Produktbeskrivelse

Nordsjö Akrylfugemasse er en vanntynnbar, slipbar fugemasse/sparkel som brukes til tetting/sparkling av fuger og sprekker f.eks. rundt vinduer, dører og vegger. Den har svært god vedheft mot alle rene og faste overflater som betong, gips, tegl og tre. Anbefales ikke til glass eller metall, og bør ikke brukes sammen med asfalt og bitumen.

Påføring

Nordsjö Akrylfugemasse påføres normalt med fugepistol. Press ut fugemassen, slik at den fyller fugen helt. Umiddelbart etter påføringen, presses massen i kontakt
med sidene, slik at massen fordeles jevnt på flatene. Slett deretter ut fugemassen med en fuktet fugepinne, sparkel eller fuktig pensel. Om fugen er skadet, men vedheften fortsatt er bra, skjæres
den skadene flaten bort og ny fug legges. Fugflaten er slipbar etter 1-3 uker. Om vedheft er nødvendig, fjern fugemassen helt og rengjør og fug iht. instruksjonene under avsnittet "Forbehandling".

Helse & sikkerhet

EN 15651-1:2017

Tips og råd

  • 1. Forberedelse
    Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.
  • 2. Rengjøring
    Brukt verktøy rengjøres umiddelbart med vann.
Farger laster....