Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Colour Tester fargeprøve

Nordsjö Colour Tester er en fargeprøve med innebygget minirulle. Leveres i 50 farger
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Matt
 • Dekkevne 10-13 m2/lit
 • Tørketid støvtørr Gjennomtørr 2 timer
  Overmalbar 4 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Lett å påføre

Produktbeskrivelse

Nordsjö Colour Tester er en vannbasert maling med innebygget minirulle. Nordsjö Colour Tester gjør det enkelt og hurtig å gjøre en test på stedet du ønsker å male om. Den gjør det også enklere å velge farge ved ommaling eller nymaling av innvendige veggflater.

Malingen kan brukes på vegger og tak, men er kun ment som en fargetest, og skal ikke brukes som sluttbehandling.

Ved maling av innvendig treverk, bør fargen prøvemales på en papp- eller kartongplate som kan holdes inntil objektet, slik at man kan få en oppfatning av den valgte fargen. Leveres i standard farger.

Påføring

Puss, betong samt ulike platemateriell sparkles ved behov. Grunn 1 gang med noen av Nordsjös grunnmalinger og ferdigmal 2-3 ganger med Nordsjö Colour Tester.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater slipes og mattes ned. Påfør 2-3 ganger med Nordsjö Colour Tester.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Puss, betong samt ulike platemateriell sparkles ved behov. Grunn 1 gang med noen av Nordsjös grunnmalinger og ferdigmal 2-3 ganger med Nordsjö Colour Tester. Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Påfør 2-3 ganger med Nordsjö Colour Tester.
 • 2. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt

Video

Farger laster....