Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Evolve Recycled

Helmatt vegg- og takmaling
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 8-10 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 1 time
  Overmalbar: 4 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Grunning og toppstrøk i ett
 • Lett å påføre
 • For beste sluttresultat

Produktbeskrivelse

Nordsjö Evolve Recycled er en hvit helmatt maling med god dekkevne for innendørs bruk, kan brukes både til vegg og tak og er basert på 35% gjenvunnet maling. Grunning og toppstrøk i ett gjør jobben enkel og smidig. Nordsjö Evolve Recycled har 21% lavere CO2 avtrykk sammenlignet med Nordsjö Original Tak- og veggmaling helmatt 3.

Påføring

Underlaget skal være rent, fast og tørt før det males. Puss, betong og gipsplater sparkles ved behov. For beste resultat males nye overflater 2-3 ganger med Nordsjö Evolve Recycled. Tidligere malte overflater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Dårlig bundet underlag vaskes til overflaten ikke smitter, grunnes med egnet grunning før maling. Males 2 ganger med Nordsjö Evolve Recycled. Mal ikke under +5 ºC. Verktøy: Pensel og rull. For ytterligere informasjon se www.nordsjo.no.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan, ved sliping eller behandling med varmepistol, avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for god ventilasjon i rommet du arbeider. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon i sikkerhetsdatabladet. Miljø Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. Lukk godt igjen åpnede spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se- www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være rent, fast og tørt før det males. Puss, betong og gipsplater sparkles ved behov. For beste resultat males nye overflater 2-3 ganger med Nordsjö Evolve Recycled. Tidligere malte overflater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Dårlig bundet underlag vaskes til overflaten ikke smitter, grunnes med egnet grunning før maling. Males 2 ganger med Nordsjö Evolve Recycled. Mal ikke under +5 ºC. Verktøy: Pensel og rull. For ytterligere informasjon se www.nordsjo.no.
 • 2. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt

Video

Farger laster....