Nordsjö Master Ceiling Paint 3

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 8-10 m2/l
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 1 time Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Master Ceiling 3 er en takmaling innendørs for å få en helmatt flate. Fungerer utmerket på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev mm.

Påføring

Puss, betong, samt gipsplater sparkles ved behov. For best resultat, grunnes det 1 gang med Master Wall & Ceiling Primer og ferdigmales 1-2 strøk med Master Ceiling.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Nordsjö Ceiling Paint 3 -- FDV
 • Nordsjö Master Ceiling Paint 3 - TDS. 21.05
 • Master Ceiling Paint 3 -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Lagring
  Frostfritt