Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Master Wall Filler

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 4 timer
  • Strøk 1
Produktegenskaper
  • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wall filler er en kvalitativ lettsparkel som fungerer på de fleste underlag og er også egnet for ilegging av skjøteremse. Andre bruksområder er skjøt- og bredsparkling av gipsplater, tapetskjøter, puss og betong innendørs.

Påføring

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Nordsjö Master Wall er beregnet for håndsparkling.

Helse & sikkerhet

Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN 15824 Dette produktet oppfyller kravet for Svanen. For mer informasjon se www.svanemerket.no

Tips og råd

  • 1. Rengjøring
    Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk med vann.
  • 2. Lagring
    Frostfritt
Henter dataene, vennligst vent...