Nordsjö Master Wall Paint 5

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 8-10 m2/L
 • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 1 time
  Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wall Paint 20 brukes ved maling innendørs for å få en halvmatt overflate på vegger. Kan med fordel brukes på overflater som murpuss, betong, lettbetong, plater, glassfibertapet mm.

Påføring

Puss, betong, samt gipsplater sparkles ved behov. For best mulig resultat, grunnes det 1 gang med Nordsjö Master Wall & Ceiling Primger og ferdigmales 1-2 strøk med Nordsjö Master Wall Paint 5. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1-2 strøk med Nordsjö Master Wall Paint 5.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Nordsjö Master Wall Paint 5 - TDS.21.05
 • Master Wall Paint 5 Base Clear -- Sikkerhetsdatablad
 • Master Wall Paint 5 Base White -- Sikkerhetsdatablad
 • Nordsjö Master Wall Paint 5 -- FDV

Tips og råd

 • 1. Lagring
  Frostfritt
Fetching the data, plz wait..