Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne 8-10m2/L
 • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 2 timer Overmalbar: 12 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 er en halvblank, vanntynnbar maling for treverk som gir en slitesterk og hard overflate. Bruk malingen ved maling innendørs på kjøkkenskap, dører, karmer, sokler og blikk- og ståldetaljer som er grunnet med rustbeskyttelse.

Påføring

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs, skal føst kvister isoleres med kvistlakk. Grunn deretter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Sparkling ved behov. Ferdigmal 2 strøk med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Ved ommaling skal malt treverk vaskes og mattslipes. Sparkle ved behov. Grunn med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Ferdigmal 2 strøk med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 -- FDV
 • Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 - Teknisk datablad
 • Master Wood Paint Indoor 40 -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Lagring
  Frostfritt