Nordsjö Master Wood Primer Indoor

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Dekkevne 5-8m2/L
  • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 2 timer Overmalbar: 16 timer
  • Strøk 1
Produktegenskaper
  • Utviklet for profesjonelle malere

Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wood Primer Indoor er en eksepsjonelt dekkende, vanntynnbar og hurtigtørkende grunning som brukes ved innendørs maling av treverk og vegger. Med kraftig vedheft kan Nordsjö Master Wood Primer Indoor brukes til maling av krevende underlag som laminat, keramiske fliser, hard PVC, hardlakkert treverk mm

Påføring

Nordsjö Master Wood Primer Indoor males fyldig for å få god utflyting. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Nordsjö Master Wood Primer Indoor tynnes med 10 % vann. For best resultat, skal Nordsjö Master Wood Primer Indoor tørke over natten før den ferdigbehandles.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
  • Nordsjö Master Wood Primer Indoor -Teknisk datablad
  • Master Wood Primer Indoor -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

  • 1. Lagring
    Frostfritt