Nordsjö Original Blank maling til dør list og panel 70

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Blank
 • Dekkevne 8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 2 timer
  Overmalbar: 12 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Langvarig fargebestandighet
 • Ekstremt god dekkevne

Produktbeskrivelse

Original blank maling til dør, list og panel er en fyldig, godt dekkende maling som er lett å påføre dører, karmer, listverk osv. innendørs. Til og med rustbeskyttelsesgrunnet metall innendørs kan males med Original blank maling.
Leveres i:
Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge Base White.

Påføring

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Original Kvistlakk. Grunn så med Original Heftgrunn. Sparkles ved behov. Mal så 2 ganger med Original blank maling til dør, list og panel. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmal 2 ganger med Original blank maling til dør, list og panel.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.
 • Original Blank maling til dør, list og panel -- Breeam (HEA 02)
 • Original Blank maling til dør, list og panel -- FDV
 • Original Blank maling til dør, list og panel Bse White -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Blank maling til dør, list og panel -- Teknsik datablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Original Kvistlakk.
 • 2. Rengjøring
  Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Fetching the data, plz wait..