Nordsjö Original Halvmatt maling til dør list og panel

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Matt
 • Dekkevne 8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 2 timer Overmalbar: 12 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Forbehandler, beskytter og forsterker

Produktbeskrivelse

Original Halvmatt maling til dør, list og panel er en fyldig, godt dekkende maling som er lett å påføre dører, karmer, listverk osv. innendørs. Til og med rustbeskyttelsesgrunnet metall innendørs kan males med Original Halvmatt maling. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge Base White.

Påføring

Ved nymaling av ubehandlet treverk inne skal først eventuelt kvister isoleres med Original Kvistlakk. Grunn så med Original Heftgrunn. Sparkle så ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Original Snickeri halvmatt. Ved ommaling skal malt treverk vaskes og mattslipes. Sparkles ved behov. Grunn med Original Heftgrunn. Ferdigmal 2 ganger med Original Snickeri halvmatt.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Halvmatt maling til Dør List Panel -- Teknisk datablad
 • Original Halvmatt maling til Dør List Panel -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Halmatt maling til Dør, List, Panel -- FDV

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Ved nymaling av ubehandlet treverk inne skal først eventuelt kvister isoleres med Original Kvistlakk.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt