Nordsjö Original Heftgrunning til dør list og panel

Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 5-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 2 timer Overmalbar: 16 timer
 • Strøk 1
Miljøsertifisering
Produktegenskaper
 • Forbehandler, beskytter og forsterker

Produktbeskrivelse

Original Heftgrunn er en vanntynnet hurtigtørkende grunning for innendørs maling av treverk og vegger. Den gir en meget bra vedheft til toppstrøkene, noe som gjør Original Heftgrunn velegnet til maling av spesielt vanskelige overflater som laminat, keramiske fliser, hard PVC, maskinlakkert treverk osv.

Påføring

Original Heftgrunn males fyldig på for god utflyting. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Original Heftgrunn fortynnes med 10 % vann. For best resultat skal Original Heftgrunn tørke over natten før den overmales.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Heftgrunn -- Teknisk Datablad
 • Original Heftgrunn -- Breeam (HEA 02)
 • Original Heftgrunn dør, list og panel -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Original Heftgrunn fortynnes med 10 % vann.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt