Nordsjö Original Veggmaling helmatt 5

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Matt
 • Dekkevne 8-10 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 1 time Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Miljøsertifisering
Produktegenskaper
 • Lav sideglans

Produktbeskrivelse

Original Veggmaling helmatt gir en matt og pen overflate. Original Veggmaling helmatt er avtørkbar og beregnet for innendørs maling på puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev med mer. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge Base White.

Påføring

Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For best resultat påfør 1 strøk med Original Grunning og 1-2 strøk med Original Veggmaling helmatt. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1-2 strøk med Veggmaling helmatt. Dårlig bundet underlag grunnes med egnet binder før maling.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Veggmaling helmatt 5 -- FDV
 • Original Veggmaling helmatt 5 -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Veggmaling helmatt 5 - TDS. 21.05

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt