Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Tinova Wood Cleaner

Rensing og rengjøringsmiddel
Størrelse
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Dekkevne 5-10 m2/liter
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Smussavvisende
 • Motstandsdyktig mot sopp og råte

Produktbeskrivelse

Tinova Wood Cleaner er for rensing og rengjøring av terrassegulv og utemøbler i trykkimpregnert treverk utendørs.

Påføring

Fukt trekonstruksjonen med vann og legg på konsentrert Tinova Wood Cleaner. La det virke i 10 minutter. Skrubb underlaget. Skyll rikelig med vann. Ved behov gjennta behandlingen. Dekk til planter. Bruk beskyttelsesbriller og hansker. Tinova Wood Cleaner etser glas, aluminium og andre alkaliefølsomme flater.

Helse & sikkerhet

Beskytt planter og mineralske materialer. Benytt beskyttelsesbriller og hansker. Unngå innånding av ved påføring med sprøyte. Tinova Wood Cleaner kan etse glass, aluminium og andre alkaliske flater. Kommer Tinova Wood Cleaner på metall eller glass, skylles straks grundig med rikelig vann. Tinova Wood Cleaner må iKKE blandes med syreMalingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Fukt trekonstruksjonen med vann og legg på konsentrert Tinova Wood Cleaner. La det virke i 10 minutter. Skur underlaget. Skyll rikelig med vann. Ved behov gjennta behandlingen. Dekk til planter. Bruk beskyttelsesbriller og hansker. Tinova Wood Cleaner etser glas, aluminium og andre alkaliefølsomme flater.
 • 2. Rengjøring
  Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Farger laster....