Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Vevlim

Ideell for glassfibervev
Størrelse
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Dekkevne Ca. 3-5 m2/liter
Produktegenskaper
  • Lett å påføre
  • Smussavvisende

Produktbeskrivelse

Svake og sterkt sugende underlag limvaskes med lim blandet med like deler vann. Tette underlag skal være godt rengjort og festet. Underlaget skal være rent, fast, jevnt og tørt. Ujevnheter sparkles med utspedd sparkel og slipes. Følg produsentens anvisninger. Påfør limet jevnt på veggen med en rulle. Påfør ikke større flater med lim enn det man kan montere innen 15-30 minutter, avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet. Monter veggmaterialet i vått lim på sugende underlag, og med sent hugg på tette underlag. Monter iht produsentens anvisninger. Press fast materialet, slik at all luft presses ut.
Før rommet tas i bruk, kreves det en tørketid på ca 2 døgn på sugende underlag og 7 døgn på tette underlag. Monteringstid 0-30 minutter avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet.

Påføring

Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern løse rester av tapet. Overflaten på vinyltaper skal fjernes. Sparkle ut ujevnheter, samt bredsparkle glassfibervev som sitter godt fast. Malte flate rengjøres med Original Forvask og mattslipes ved behov. Svake og sterkt sugende underlag limes først med Professional Binderlakk iht anvisningen på emballasjen. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Lim- og malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

  • 1. Forberedelse
    Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern løse tapet/-rester. Overflaten på vinyltaper skal fjernes.
  • 2. Rengjøring
    Fjern lim fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående med vann.
Farger laster....