Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Original Platesparkel

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Annet
 • Tørketid støvtørr 4 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Lett å påføre

Produktbeskrivelse

Original Finsparkel er et høytfyllende lettsparkel for i-, skarv- og bredsparkling på tapetskarv, mur, betong og plater innendørs.

Påføring

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Original Platesparkel er egnet for håndsparkling. Bruk øyebeskyttelse under sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 ºC. pt
Verktøy: Sparkel

Helse & sikkerhet

Produktet overenstemmer kravet for CE merking EN13963 og EN 15824 Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være fast, tørt og rent. Original Platesparkel er egnet for håndsparkling. Bruk øyebeskyttelse under sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 ºC.
 • 2. Rengjøring
  Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Henter dataene, vennligst vent...