Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Original Sopp- og algemiddel

For behandling av sopp og alger
Størrelse
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Dekkevne 5 m2/liter
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Forbehandler, beskytter og forsterker

Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Sopp- og algemiddel er en ferdigblandet væske som brukes til behandling av overflater som er utsatte for påvekst av sopp og alger.

Påføring

Løs mose og lav skal skrapes bort. Skitne overflater vaskes først med avfettende vaskemidler og skylles deretter grundig.
Behandling Overflaten skal være ren og fuktig før den behandles med Nordsjö Original Sopp- og algemiddel. Middelet bearbeides inn i overflaten med en børste. Gjenta behandlingen ytterligere en gang for optimal virkning. La middelet virke i ca. 24 timer. Overflaten skal ikke etterskylles og skal være tørr før det males. OBS! Ved behandling av mye soppvekst kan det finnes tørre partikler igjen på overflaten etter avsluttet behandling, disse børstes bort før det males. Dekk til planter og blomsterbed med plast. Ved søl skyll med rent vann. For ytterligere informasjon se www.nordsjo.no.
Ved bruk på vertikale overflater: Minst 0,5 m av bakken ut fra vegg skal dekkes til med plast, slik at søl og avrenning kan samles opp og deponeres. Væsken må ikke ledes til avløpet. Produktet må ikke utsettes for regn de neste 24 timer etter behandlingen.
Verktøy: Børste/pensel

Helse & sikkerhet

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Lukk godt igjen åpnet emballasje. Produktrester og tomemballasje leveres til miljøstasjon. Unngå utslipp til miljøet. Ikke tøm vaskevannet i avløpet. Oppbevar vaskevannet i et låst område og utilgjengelig for barn. Ikke oppbevar vaskevannet sammen med mat, drikke og fôr. Emballasjen må ikke resirkuleres. Se også informasjon på sikkerhetsdatabladet. Se- www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Løs mose og lav skal skrapes bort. Skitne overflater vaskes først med avfettende vaskemidler og skylles deretter grundig. Overflaten skal være ren og fuktig før den behandles med Nordsjö Original Sopp- og algemiddel. Middelet bearbeides inn i overflaten med en børste. Gjenta behandlingen ytterligere en gang for optimal virkning. La middelet virke i ca. 24 timer. Overflaten skal ikke etterskylles og skal være tørr før det males
 • 2. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt

Video

Farger laster....