Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se
Svanemerket maling
Svanemerket maling

Svanemerket maling

En nordisk miljømerkning som overvåkes av Miljømerking i Norge og som stiller høye krav til produkter, emballage samt fabrikk der produkten produseres. Merkingen tar også hensyn til kvalitetssystemet og råvarehåndteringen.

Svanen og EU Ecolabel

De vanligste merkingene av maling er Svanen som er Nordens offisielle miljømerking og EU sin motsvarighet EU Ecolabel. Overgripende ansvar for begge to har det statlige Miljømerking Sverige. Der arbeider man uten gevinstformål på oppdrag fra regeringen hvilket garanterer upartiskhet og troverdighet.

Hva er forskjellen?

Det eneste som skiller disse merkinger er at Svanen også stiller krav på selve malingsspannet og etiketten. De får for eksempel ikke inneholder PVC. Malingen må dessuten ha en beskrivelse av hvordan den skal anvendes og hvordan den ska tas hånd om når den blir til avfall.

Henter dataene, vennligst vent...