Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Ambiance Endless Sky takmaling

Helmatt takmaling til innendørs bruk
Spring Dune
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 8-10 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 1 time
  Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Lett å påføre
 • For beste sluttresultat

Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Endless Sky er en høykvalitativ helmatt takmaling med spesielle egenskaper som enestående
dekk, den er lett å påføre og den gir en jevn og fin flate. Nordsjö Ambiance Endless Sky er berenget på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplater glassfibervev mm.

Påføring

Underlaget skal være rent, tørt og fast innen det males. Underlaget sparkles etter behov. For beste resultat grunnmal 1 gang med Nordsjö Original Grunning vegg og
Tak og mal 1–2 ganger med Nordsjö Ambiance Endless Sky.
Tidligere malte flater flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Mal 1–2 ganger Nordsjö
Ambiance Endless Sky.
Mal ikke når temeraturen er under under +10 ºC. Verktøy: Pensel, rull , sprøyte

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003 Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003 Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være rent, tørt og fast innen det males. Underlaget sparkles etter behov.
 • 2. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Farger laster....