Nordsjö Murtex Waterproof

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Dekkevne 2-4 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 1 time Overmalbar: 16 timer
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Ekstremt holdbar
 • Ekstremt god dekkevne

Produktbeskrivelse

Murtex Waterproof er en konsentrert impregneringsvæske beregnet for vannavvisende behandling av mineralske underlag som mur/puss, betong, teglestein med mer.

Påføring

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Murtex Waterproof tynnes 1:9 med vann. Påføres vått-i-vått til flaten er mettet og tørkes over natten før det males over.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Murtex Waterproof -- Teknisk datablad
 • Murtex Waterproof -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt