Nordsjö Original Halvblank maling til dør list og panel 40

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne 8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 2 timer Overmalbar: 12 timer
 • Strøk 2
Miljøsertifisering
Produktegenskaper
 • Ekstremt god dekkevne
 • Langvarig fargebestandighet

Produktbeskrivelse

Original halvblank maling til dør, list og panel er en fyldig, godt dekkende maling som er lett å påføre dører, karmer, listverk osv. innendørs. Til og med rustbeskyttelsesgrunnet metall innendørs kan males med Original halvblank maling. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge Base White.

Påføring

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Original Kvistlakk. Grunn så med Original Heftgrunn. Sparkles ved behov. Mal så 2 ganger med Original blank maling til dør, list og panel. Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmal 2 ganger med Original blank maling til dør, list og panel.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Halvblank maling til Dør List Panel -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Snickeri 40 -- Teknisk Datablad
 • Original Halvblank maling til Dør List Panel -- Breeam (HEA 02)
 • Original Halvblank maling til Dør List Panel -- FDV

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Original Kvistlakk.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt