Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn 3in1

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvmatt
 • Dekkevne 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Gjennomtørr: 1 time
  Overmalbar: 16 timer
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Grunning og toppstrøk i ett

Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Produktet brukes innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennommslag fra kvister, gulnet tre mm. Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn kan også brukes som toppstrøk til paneltak.

Påføring

Nytt tre skal være rent og tørt. Eldre, ubehandlet tre, samt tidligere lakkerte/malte overflater skal vaskes med Nordsjö Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke og harde overflater slipes matt med sandpapir. Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn skal males 1-2 strøk avhengig av risikoen for gjennomslag. Skal produktet brukes som toppstrøk males ytterligere ett strøk. Mal alltid 2 strøk på kvister på ubehandlet tre eller om undelaget er kraftig misfarget. I de tilfellene undelaget er kraftig misfarget kan det første strøket med Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn misfarges, dette reparerer seg selv når malingen tørker så risikoen for ytterligere gjennomblødning er liten når man maler overflaten andre strøket. Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn skal tørke minimum 5 timer etter hvert strøk. For optimal sperrende effekt kan tørtiden forlenges ytterligere opp til 16 timer. Obs! tre er et naturlig materiale som varierer og det har stor betydning hvordan trevirke har tørket opp og lagret. Kvistgjennomslag kan i visse tilfeller oppstå etter noe tid, tross behandling. Vi anbefaler å behandle store kvister med Nordsjö Original Kvistlakk før behandling med Nordsjö Original Kvist- og sperregrunn. Unngå å male ved temperatur under +5°C. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Rengjøring
  Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 2. Lagring
  Frostfrit
Henter dataene, vennligst vent...