Nordsjö Original Kvistlakk

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Dekkevne 8-12 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr:2 timer Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Forbehandler, beskytter og forsterker

Produktbeskrivelse

Original Kvistlakk er en hurtigtørkende isoleringslakk som i de fleste tilfeller hindrer gjennomslag fra kvister og lignende når du maler nytt og ubehandlet treverk innendørs.

Påføring

Original Kvistlakk er beregnet for innendørs bruk og skal røres godt om før bruk. Flaten skal være ren og tørr. Eventuelt overskudd av kvae/harpiks skrapes bort før behandling. For å oppnå best isolering påfør to ganger kvist for kvist. Første strøk sperrer, andre forsegler. Påfør Original Kvistlakk i tynne lag.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Kvistlakk -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Kvistlakk -- Breeam
 • Original Kvistlakk -- Teknisk datablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Flaten skal være ren og tørr. Eventuelt overskudd av kvae/harpiks skrapes bort før behandling.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt