Nordsjö Original Møbellakk halvblank

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne 8-12 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 2 timer Overmalbar: 6 timer
 • Strøk 2
Miljøsertifisering
Produktegenskaper
 • Lange vedlikeholdsintervaller
 • Hurtigtørkende

Produktbeskrivelse

Original Møbellakk halvblank er en klarlakk for innendørs lakkering av møbler og andre elementer av tre som krever en slitesterk overflate.

Påføring

Overflaten skal være ren, tørr og støvfri. Ubehandlet tre males 2-3 ganger avhengig av treets inntrengingsevne. Slip lett med et fint sandpapir mellom strøkene. Tidligere lakkert tre rengjøres, mattslipes og males 1-2 ganger.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Møbellakk halvblank -- Teknisk datablad
 • Original Møbellakk -- FDV
 • Original Møbellakk halvblank -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Overflaten skal være ren, tørr og støvfri.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt