Nordsjö Original Sperrehvit Isolerende

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 4 timer Overmalbar: 16 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Skjuler flekker
 • Ekstremt god dekkevne

Produktbeskrivelse

Original Sperrehvit isolerende er en grunning/toppstrøksmaling ment til isolering av misfargede tak og vegger (fukt, nikotin og brannskader) innendørs. Original Sperrehvit isolerende er beregnet til bruk inne på betong, puss, lettbetong, gipsplater, glassfiberstrie m.m.

Påføring

Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel. For best resultat skal smittende underlag grunnes med egnet binder. Røres godt før bruk. Original Sperrehvit isolerende males 2 strøk med minst 16 timers tørk mellom strøkene.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Sperrehvit Isolerende -- Teknisk datablad
 • Original Sperrehvit Isolerende -- FDV
 • Original Sperrehvit Isolerende -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt