Nordsjö Original Tak og veggmaling helmatt 3

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Matt
 • Dekkevne 8-10 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr:1 time
  Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Langvarig fargebestandighet
 • Hurtigtørkende

Produktbeskrivelse

Original Tak og veggmaling helmatt gir en helmatt og pen overflate. Original Veggmaling helmatt er beregnet for innendørs maling på puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev med mer.
Leveres i:
Alle farger i base BW,standardfarge Base White.

Påføring

Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For best resultat påfør 1 strøk med Original Grunning og 1-2 strøk med Original Tak- og veggmaling helmatt 3. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1-2 strøk med Original Tak- og veggmaling helmatt 3. Dårlig bundet underlag grunnes med egnet binder før maling. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no Dette produktet oppfyller kravet for EU-Blomsten og Svanen. Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon se www.nordicecolabel.org www.svanemerket.no Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdine variere.
 • Original Tak- og veggmaling Helmatt - TDS. 21.05
 • Original Tak- og veggmaling Helmatt -- FDV
 • Original Tak- og Veggmaling Helmatt 3 -- Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov.
 • 2. Rengjøring
  Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt