Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Tinova Exterior

Husmaling til trefasader, betong og forzinkede overflater.
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne Nymaling 4-6 m2/liter, ommaling 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Tørketid: 1 time
  Overmalbar: 2 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Beskytter opptil 12 år

Produktbeskrivelse

Tinova Exterior er utviklet for trefasader, betong og forsinkede overflater. Malingen gir en hard og sterk overflate med bibeholdt elastisitet som resulterer i god farge- og glansstabilitet.
Leveres i:
Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarger Base White, Sort(337 Black) og Stuerød (334 Red).

Påføring

Nymaling
1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. 2. Grunn hele overflaten med Tinova Primer Exterior. 3. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Exterior.

Ommaling
1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior. 4. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Exterior.

Tidligere beisede flater vaskes og børstes, samt ferdigmales 2 ganger med Tinova Exterior. Ved behov, grunn først med Tinova Primer Exterior. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort.
 • 2. Rengjøring
  jern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Henter dataene, vennligst vent...