Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Tinova VX+ 2in1

Grunning og dekkmaling i ett og samme produkt
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne Nymaling 3-6 m2/liter / ommaling 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Berøringstørt: 8 timer, kan males over: 12 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Beskytter opptil 12 år
 • Grunning og toppstrøk i ett

Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova VX+ 2in1 er en kombinert grunning og dekkmaling beregnet for maling på utvendige trefasader. Nordsjö Tinova VX+ 2in1 er spesielt egnet for vårt nordiske klima og inneholder et unikt patentert bindemiddel som gir høyere tørstoff, tykkere sjikt og bedre beskyttelse. Ved bruk av Nordsjö TinovaVX+ 2in1 i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil resulterer det i en livslengde opp til 12 år.

Inneholder biobasert materiale (49% av den totale mengden organisk kol er biobasert materiale, oppmålt iht. ASTM D6866-22, hvilket utgjør 25% av det totale inneholdet).

Påføring

Nymaling
Impregnering med Nordsjö Tinova Wood Base Oil på endeved og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele konstruksjonen. Mal 2 strøk med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.
Ommaling
Vask fasaden med Original Husvask etter produktets anvisning. Etterskyll godt med rent vann. La fasaden tørke før malerarbeidet fortsetter.
Skrap og børst vekk all løstsittende maling til fast underlag.
Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til friskt og godt bundet underlag. Trerene flater impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
Mal 2 strøk med Nordsjö Tinova VX+ 2in1. Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vekt-%).
 • 2. Rengjøring
  Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
Henter dataene, vennligst vent...