Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Våtromslim

Lim for våtromstapeter og glassfibervev
Størrelse
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Dekkevne 4-5 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Monteringstid: 0-30 minutter avhengig av
  underlag, temperatur og luftfuktighet
Produktegenskaper
 • Lett å påføre
 • Smussavvisende

Produktbeskrivelse

Lim for våtromstapeter og glassfibervev. Kan også brukes som overlappsslim.

Påføring

Svake og sterkt sugende underlag forvaskes med lim blandet med like deler vann. Tette underlag skal være godt rengjort og festet. Underlaget skal være rent, fast, plant og tørt. Ujevnheter sparkles med våtsparkel og slipes. Følg produsentens retningslinjer. Påfør limet jevnt på veggen med en rulle. Ikke påfør større flater enn det som kan monteres innen ca 15-30 minutter, avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet. Monter tapetet i vått lim på sugende underlag, og på tette underlag krever limet et senere hugg. Monter iht produsentens anvisninger. Press materialet godt fast, slik at all luft presses ut. Fuglim iht produsentens anbefalinger. Før rommet tas i bruk, kreves en tørketid på ca 2 døgn på sugende underlag og 7 døgn på tette underlag. Monteringstid: 0-30 minutter avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Lim- og malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Tette underlag skal være rengjorte og festet. Underlaget skal være rent, fast, jevnt og tørt.
 • 2. Rengjøring
  Fjern lim fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående med vann.
Henter dataene, vennligst vent...