Oppbevaring av maling

Hold malingen friskere lenger med våre eksperttips om oppbevaring av maling.

  1. Maling holder seg best i lukket beholder hvor luften ikke kan ødelegge den. Hvis du er halvveis i malejobben og trenger å oppbevare spann som er halvfulle, fjern lokket og dekk toppen med plastfolie. Sett på nytt lokk eller legg det samme lokket over plasten igjen. Husk å merke med produktnavn og produsent, fargenavn eller kode, og dato den sist ble brukt.
  2. Har du rester igjen av malingen? Bokser som er mindre enn halvfulle bør fylles over i mindre beholdere med et tett lokk, som f.eks. et syltetøyglass. Igjen, pass på at du merker lokket med detaljer som nevnt ovenfor.
  3. Maling oppbevares best i konstant temperatur, unna direkte sollys, og i et frostfritt miljø. En garasje eller kjeller passer bra, og gjerne på en mørk plass.