Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Supermatt husmaling

Husmaling - Helmatt og dekkende til utvendige trefasader. Arkitektens valg!
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Matt
 • Dekkevne Nymaling 4-6 m2/liter, ommaling 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Tørketid: 2 time
  Overmalbar: 4 timer
 • Strøk 2
Produkt- og miljømerkinger
Produktegenskaper
 • Motstandsdyktig matt glans
 • Lange vedlikeholdsintervaller
 • Langvarig fargebestandighet

Produktbeskrivelse

Arkitektens valg når det gjelder helmatt husmaling! Nordsjö Supermatt er en helmatt dekkende maling for utvendige trefasader.

Produktet er lett å applisere og har meget god dekkevne som gjør det enkelt å nå et godt sluttresultat. Supermatt er basert på akryl/alkyd teknologi med spesiellt fyllingsmiddel som gir en holdbar og robust overflate. Ved bruk av Supermatt I system med Tinova Wood Base Oil og Tinova PrimerExterior resulterer det i en livslengde på opp til 14 år.
Leveres i:
Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge: Base White

Påføring

Underlaget skal være tørt (maks 16% relativ fuktighet) og godt rengjort.
Nymaling
1. Impregnering med Tinova Wood Base Oil på endeved og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele konstruksjonen.
2. Grunning med Tinova Primer Exterior
3. Mal 2 fyldige strøk med Nordsjö Supermatt.

Ommaling
1. Vask fasaden med Original Husvask etter produktets anvisning. Etterskyll godt med rent vann. La fasaden tørke før malerarbeidet fortsetter.
2. Skrap og børst vekk all løssittende maling til fast underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til friskt og godt bundet underlag.
Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil.
3. Mal 2 fyldige strøk med Nordsjö Supermatt.
4. Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes. Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vekt %).
 • 2. Rengjøring
  Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling med vann.
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Henter dataene, vennligst vent...