Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Tinova Traditional Exterior

Oljebasert maling utendørs
Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne Nymaling 4-6 m2/liter, ommaling 6-8 m2/liter
 • Tørketid støvtørr Tørketid: 12 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Beskytter opptil 8 år

Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Exterior er en oljebasert maling til nye og gamle trefasader. Den fremhever overflatestrukturen i treverket og gir en dekkende og jevn overflate.
Leveres i:
Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarger Base White, Sort(337 Black) og Stuerød (334 Red).

Påføring

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Traditional Exterior. Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med Tinova Traditional Exterior 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Traditional Exterior. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort.
 • 2. Rengjøring
  White Spirit
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Farger laster....