Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se

Nordsjö Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior

Størrelse
Produktkalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Halvblank
 • Dekkevne nymaling 6-8 m2/liter, ommaling 8-10 m/liter
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 6 timer
  Overmalbar: 16 timer
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Langvarig fargebestandighet
 • Beskytter mot sopp og råte
 • Beskytter i alle typer vær

Produktbeskrivelse

Hytteeierens favoritt! Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior er en tradisjonell tjærebeis beregnet på utendørs trefasader. Denne beisen gir en varig og vakker finish.

Påføring

Underlaget skal være tørt (max 16% relativ fuktighet) og godt rengjort. Nytt treverk: For best resultat skal nytt ubehandlet tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Ferdigmal 2 strøk med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior. Tidligere beisede flater vaskes og etterskylles. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og ferdigbehandles med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior 2 ganger. Rør nøye om i spannet. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være tørt (max 16% relativ fuktighet) og godt rengjort.
 • 2. Rengjøring
  White Spirit
 • 3. Lagring
  Frostfritt
Henter dataene, vennligst vent...