Maling som gir sunn luft
Miljøvennlig maling

Miljøvennlig maling

Maling som er med på å bevare et bærekraftig miljø og minimere påvirkningene

I Nordsjö jobber vi engasjert og målbevisst for å minimere en negativ miljøpåvirkning. Det innebærer et aktivt ansvar for hvordan vi produserer produktene, driver virksomheten vår – og for hva som skjer med produktene og forpakningene etter bruk.

Miljøtenking som utgjør en forskjell

For å få til et så godt miljøarbeid som mulig, setter vi oss kontinuerlig nye miljømål, samtidig som vi måler og følger opp resultatene våre.

Miljømålene går blant annet på å minske energiforbruk og utslipp til luft og vann. Anlegget vårt for utvikling, produksjon og salg av maling, lakk og sparkel ligger i Sverige, nærmere bestemt i Sege rett utenfor Malmø. Det arbeidet vi gjør innenfor helse, miljø og sikkerhet omfatter hele virksomheten i Malmö, og alle ansatte der har selv ansvar for å leve opp til Nordsjös miljømål i sitt daglige arbeid. Vi var blant de første selskapene i Sverige til å bli ISO 14001-sertifisert. Sertifikatet er ett bevis på at vi tar miljøspørsmålene på alvor, og at vi systematisk arbeider for kontinuerlige forbedringer for å minimere selskapets miljøpåvirkning i alle ledd. Visste du for eksempel at de nye plastforpakningene våre består av 25 % returplast?

Enkelt å være miljøsmart


Et av de enkleste miljøbevisste valgene du kan ta, er å velge vanntynnbar maling, i stedet for løsemiddelbasert. Det forbedrer ikke bare luftkvaliteten, men reduserer også miljøpåvirkningen. Benytt deg også av høykvalitetsmaling, for langsiktig kostnadsbesparing, god bærekraft – og som et bedre miljøvalg. Mange av Nordsjös produkter er også godkjente og anbefalte av Svanen, EU-blomsten og det svenske Astma- och Allergiförbundet.

Miljømerkingingene av malingsprodukter

1. Svanemerket maling

Svanemerket maling
Svanemerket maling

Svanen er et felles nordisk miljømerke, som skal bidra til å redusere den totale miljøbelastningen. Når Svanen utvikler krav for en ny produktgruppe, vurderer de produktets miljøpåvirkning gjennom hele produktets kretsløp.
Kriteriene er så strenge, at bare de beste produktene innenfor kategorien kan oppfylle kravene til merkingen.

2. EU Ecolabel

Ecolabel miljømerket maling
Ecolabel miljømerket maling

EU Ecolabel er det offisielle europeiske miljømerket som ble introdusert i 1992 av EU-kommisjonen. Merket tildeles produkter og tjenester som oppfyller høye økologiske standarder gjennom hele produktets livssyklus - fra utvinning av råvare til produksjon, distribusjon og avfallshåndtering. Produsentene som mottar EU Ecolabel må dokumentere at produktene tilfredstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Miljømerket er frivilling, og går langt utover lovkravene. 

For å kvalifisere til miljømerket må vi som malingsleverandør:

  • Bruke materialer som er produsert på en bærekraftig måte
  • Møte spesifikke kriterier basert på produktets livssyklustilnærming
  • Redusere energiforbruket for produksjonen
  • Begrense bruken av farlig stoffer
  • Begrense nivået av farlige stoffer
  • Begrense bidraget til innendørs luftforurensning
  • Fremme produkter som er holdbare og av høy kvalitet

3. Astma och Allergiförbundet

Astma og allergiforbundet logo
Astma og allergiforbundet logo

En ekspertgruppe gransker produktets innhold og resultatet fra målinger av utslipp (flyktige stoffer som fordamper) fra det tørre malingssjiktet. Målingen skjer etter 4 uker, slik at det er mulig å vurdere om produktet kan anbefales til personer med astma- og allergiproblemer.

Se oversikt over våre miljømerkede produkter