Nordsjö Visualiser

Visualiser fargen umiddelbart på veggen
Se
image1
Mal med omtanke

Miljøvennlige maling for fasade

Velg et miljøvennlig alternativ - for deg, for huset og for miljøet!” to “Nordsjö leverer et miljømerket alternativ til fasaden din som første leverandør i Norden - med både toppstrøk og primer så du er sikret et miljøriktig valg gjennom hele prosessen med best mulig resultat. Velg et miljøvennlig alternativ - for deg, for huset og for miljøet!

Mal med omtanke

Svanemerkede produkter for husveggen

Nordens første svanemerkede systemmaling - et miljøvennlig alternativ når du skal male huset

Svanemerket maling

Svanen er et felles nordisk miljømerke, som skal bidra til å redusere den totale miljøbelastningen. Når Svanen utvikler krav for en ny produktgruppe, vurderer de produktets miljøpåvirkning gjennom hele produktets kretsløp. Kriteriene er så strenge, at bare de beste produktene innenfor kategorien kan oppfylle kravene til merkingen.

Eco label

EU Ecolabel er det offisielle europeiske miljømerket som ble introdusert i 1992 av EU-kommisjonen. Merket tildeles produkter og tjenester som oppfyller høye økologiske standarder gjennom hele produktets livssyklus - fra utvinning av påvare til produksjon, distribusjon og avfallshåndtering. Produsentene som mottar EU Ecolabel må dokumentere at produktene tilfredstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Miljømerket er frivilling, og går langt utover lovkravene. For å kvalifisere til miljømerket må vi som malingsleverandør:

  • Bruke materialer som er produsert på en bærekraftig måte
  • Møte spesifikke kriterier basert på produktets livssyklustilnærming
  • Redusere energiforbruket for produksjonen
  • Begrense nivå og bruk av farlig stoffer
  • Fremme produkter som er holdbare og av høy kvalitet

Astma och Allergiförbundet

En ekspertgruppe gransker produktets innhold og resultatet fra målinger av utslipp (flyktige stoffer som fordamper) fra det tørre malingssjiktet. Målingen skjer etter 4 uker, slik at det er mulig å vurdere om produktet kan anbefales til personer med astma- og allergiproblemer.

image15
Finn den perfekte fargen din

Nordsjö Visualizer

Last ned den nye Nordsjö Visualizer-appen for å få hjelp til å velge riktig farge!

Fetching the data, plz wait..